St. Historische Werf Edam

SHWE

menu

Verhuur voorwaarden WR167 

Verhuur voorwaarden WR167

Stichting Historische Werf Edam (SHWE)

 • 1. De verhuur per dag loopt van 09.00 tot 17.00 uur. Een dagdeel duurt van 9.00 tot 13.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.
 • 2. De WR167 wordt uitsluitend verhuurd met een schipper en maat. Eten en drinken zijn niet inbegrepen. Dit wordt apart geregeld.
 • 3. Een reservering is pas definitief nadat deze per mail of schriftelijk bevestigd is.
 • 4. Een reservering wordt een definitieve boeking als de factuur is voldaan.
 • 5. Als een huurder een optie neemt op een datum, dan blijft deze 2 weken geldig, Dan vervalt de optie automatisch. Reserveren kan door………
 • 6. De SHWE is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies, of schade aan persoonlijke eigendommen van opvarenden.
 • 7. Instructies van de schipper en maat dienen te worden nageleefd.
 • 8. Als er voor de afvaart nog geen bemanningsleden aan boord zijn mag de WR167 niet worden betreden.
 • 9. Voor de afvaart dient de huurder te controleren of de WR167 met toebehoren in goede staat is. Onvolkomenheden dienen direct bij de schipper gemeld te worden.
 • 10. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen en/of maatregelen te treffen die in het belang van een goed en ordelijk gebruik noodzakelijk zijn.
 • 11. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen afwijkende huurprijzen vast te stellen.
 • 12. Het niet of onvoldoende voldoen aan de huurvoorwaarden door de huurder kan ertoe leiden dat verhuur in de toekomst wordt geweigerd.
 • 13. De WR167 mag niet aan derden onderverhuurd worden.
 • 14. De datum in de huurovereenkomst kan niet eenzijdig gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen worden door het bespreekbureau in behandeling genomen nadat het verzoek per mail, telefoon of schriftelijk is binnengekomen.
 • 15. Bij annulering door de huurder worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  - Bij annulering tot 4 weken voor de overeengekomen huurdatum 5% van de huurprijs.
  - Bij annulering in de periode van 4 weken tot 1 week voor de huurdatum 25% van de huurprijs
  - Bij annulering binnen 1 week voor de vaardatum wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.
  - Annulering dient per mail te geschieden, info@varenderfgoededam.nl
 • 16. Bij annulering van een vaartocht als gevolg van aan het bestuur toe te rekenen gebreken, vindt volledige restitutie van de huursom plaats.
 • 17. Er kunnen maximaal 12 opvarenden mee tijdens een vaart.
 • 18. De WR167 dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin deze voor het vertrek werd aangetroffen.
 • 19. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de WR167 en toebehoren, die ontstaan is anders dan bij normaal gebruik. De schipper vermeldt dat in het logboek van de WR167. De schade wordt hersteld op kosten van de huurder.
 • 20. Op de dag van verhuur wordt niet uitgevaren als:
  - De verschuldigde huursom niet is voldaan.
  - De windkracht 5 Bft of hoger is.
  - De weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit uitsluitend ter beoordeling van de schipper
  - De technische staat van de WR167 door de schipper ter plekke negatief wordt beoordeeld.
 • Als de huursom voldaan is, heeft de huurder de keuze gratis een nieuwe datum te reserveren of restitutie van de huursom minus € 25,- administratiekosten. 
 • Het vaargebied omvat uitsluitend binnenwateren.
 • Als er situaties voorkomen die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen beslist het bestuur of, aan boord, de schipper.
 • Beroep hiertegen is niet mogelijk.


Stuur e-mail* Invoer verplicht
SHWE